Prawny

Umowa użytkownika KS OS

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023 r

Zgoda użytkownika

Urządzenie KS OS, aplikacja i powiązane produkty (zwane dalej łącznie „Usługami KS OS”) są dostarczane przez Shanghai Kieslect Technology Company Limited. (dalej jako „KS OS”).

Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług KS OS. Aby zapewnić sobie lepsze doświadczenia podczas korzystania z Usług KS OS, prosimy o uważne i pełne zrozumienie warunków Umowy Użytkownika KS OS (zwanej dalej „Umową”). Jeżeli nie akceptujesz Umowy, prosimy o niekorzystanie z Usług KS OS.

Tworząc konto lub w inny sposób korzystając z Usług KS OS, uznaje się, że wyraziłeś zgodę na warunki Umowy, a takie warunki stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą a KS OS. Poniżej szczegółowe warunki Umowy:

 1. Przeczytaj naszą Politykę prywatności
 2. Uprawnienie do korzystania z usług KS OS
 3. Utwórz swoje konto
 4. Niezbędne urządzenia
 5. Prawa KS OS
 6. Usługi KS OS
 7. Zasady użytkowania
 8. Przed użyciem KS OS należy skonsultować się z lekarzem
 9. Sprzedaż i płatność
 10. Zasady dotyczące opinii i przesyłania
 11. Przypomnienia i powiadomienia
 12. Usługi stron trzecich
 13. Zmiana Usług KS OS
 14. Zakończenie
 15. Zastrzeżenie
 16. Odszkodowanie
 17. Ograniczenie odpowiedzialności
 18. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
 19. Postanowienia ogólne
 20. Zastosowanie postanowień dodatkowych
 21. Skontaktuj się z nami

1. Przeczytaj naszą Politykę prywatności

Aby dowiedzieć się, jak postępujemy z Twoimi danymi, przeczytaj nasze Polityka prywatności. Korzystając z Usług KS OS, uznaje się, że wyraziłeś zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych zgodnie z naszymi Polityka prywatności.

2. Uprawnienie do korzystania z Usług KS OS

Jeśli nie masz ukończonych 16 lat (lub poniżej 13 lat w niektórych jurysdykcjach), nie możesz korzystać z Usług KS OS. Jeśli uznamy, że masz mniej niż 16 lat (lub mniej niż 13 lat w niektórych jurysdykcjach), możemy zamknąć Twoje konto i uniemożliwić Ci korzystanie z naszych usług.

3. Utwórz swoje konto

Aby móc w pełni korzystać z Usług KS OS należy założyć konto i w tym celu podać nam ważny adres e-mail oraz bezpieczne hasło. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swojego konta i hasła oraz będziesz ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. KS OS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe na skutek niezachowania poufności konta i hasła. Jeśli odkryjesz lub podejrzewasz jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa w Usługach KS OS lub na Twoim koncie, skontaktuj się z nami.

Jeżeli nie założysz konta, będziesz mógł korzystać jedynie z części usług świadczonych przez KS OS. Kiedy KS OS świadczy na Twoją rzecz usługi, może gromadzić Twoje dane (patrz nasze Polityka prywatności).

4. Niezbędne urządzenia

Aby w pełni korzystać z Usług KS OS, należy korzystać z odpowiedniego urządzenia mobilnego (takiego jak telefon komórkowy), które można połączyć z Internetem oraz urządzenia inteligentnego, takiego jak bransoletka sportowa lub zegarek. Konserwacja i bezpieczeństwo takich urządzeń może mieć wpływ na usługi KS OS, dlatego jesteś odpowiedzialny za zapewnienie normalnego działania i bezpieczeństwa takich urządzeń. Twoim obowiązkiem jest poniesienie wszelkich opłat za dostęp do Internetu. Sprawdź u swojego dostawcy Internetu możliwe opłaty za transmisję danych w Internecie.

5. Prawa KS OS

„Zawartość KS OS” obejmuje wszelkie zdjęcia, obrazy, grafikę, filmy, pliki audio, dane, teksty, muzykę, oprogramowanie, dzieła w dowolnej formie oraz inne informacje, treści lub dane udostępnione, wygenerowane, dostarczone lub w inny sposób udostępnione przez nas za pośrednictwem KS system operacyjny. KS OS zastrzega sobie prawa do Treści KS OS oraz wszelkie prawa, które nie są wyraźnie określone w Umowie. O ile w Umowie nie określono inaczej, korzystanie przez Ciebie z Usług KS OS nie oznacza przeniesienia własności Usług KS OS lub Treści KS OS na Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie w żaden sposób modyfikować, usuwać, wyodrębniać ani ukrywać Treści KS OS zawartych w Usługach KS OS ani żadnych towarzyszących im oświadczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych lub innych praw własności. Nie wolno powielać, naśladować ani wykorzystywać naszego logo zawartego w Treściach KS OS, jakichkolwiek innych znaków towarowych KS OS, które mogą pojawiać się w Usługach KS OS lub ogólnego wyglądu i stylu Usług KS OS bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

6. Usługi KS OS

Usługi KS OS rejestrują Twoje dane treningowe i dane dotyczące zdrowia, które będą wykorzystywane wyłącznie do Twoich prywatnych i niekomercyjnych celów. Poniżej znajdują się główne funkcje usług KS OS.

(a) Logowanie do konta: musisz utworzyć i zalogować się na swoje konto KS OS, aby zarządzać i zapisywać swoje dane treningowe i dane zdrowotne.

(b) Zarządzanie urządzeniami: Usługi KS OS umożliwiają zarządzanie urządzeniem. Możesz zarządzać użytkowaniem i aktualizacją swojego urządzenia, łącząc je z telefonem za pomocą funkcji Bluetooth. Możesz zarządzać swoimi danymi osobowymi na swoim urządzeniu i/lub w aplikacji, które zostaną wyświetlone po przetworzeniu w aplikacji.

(c) Zarządzanie danymi osobowymi: możesz edytować swój awatar, pseudonim, płeć, wiek, wzrost, wagę i inne informacje w aplikacji.

(d) Rejestracja danych treningowych: Usługi KS OS umożliwiają rejestrację i wyświetlanie danych dotyczących codziennych treningów (chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, pływanie itp.) oraz ścieżki ruchu (bieganie na świeżym powietrzu, spacery na świeżym powietrzu, jazda na rowerze na świeżym powietrzu itp.). Aby rejestrować ścieżkę ruchu, musisz włączyć funkcję GPS w swoim telefonie komórkowym.

(e) Zarządzanie danymi dotyczącymi zdrowia: Po powiązaniu urządzenia usługi KS OS będą wspierać pomiar, rejestrację i wyświetlanie danych dotyczących Twojego zdrowia (sen, tętno, SpO2, stres itp.).

(f) Medale: Otrzymasz wirtualne medale, w zależności od powiązanych danych treningowych i danych zdrowotnych.

(g) Raporty o stanie zdrowia: generuj tygodniowe, miesięczne i roczne raporty o stanie zdrowia na podstawie danych treningowych, danych o stanie zdrowia i danych osobowych oraz przesyłaj swoje raporty o stanie zdrowia. Należy pamiętać, że raporty te nie stanowią profesjonalnej porady lekarskiej.

(h) Usługi funkcjonalne: KS OS zapewnia dodatkowe usługi funkcjonalne, w tym szybką odpowiedź na wiadomość, inteligentną identyfikację treningu, przypomnienie o kobiecym cyklu menstruacyjnym, podnoszenie nadgarstka w celu włączenia ekranu, automatyczną regulację jasności w nocy, przełączanie wielu języków, budzik, funkcję Znajdź Mój telefon, sterowanie muzyką i powiadomienia o pogodzie.

(i) Udostępnianie: udostępniaj cotygodniowy raport o stanie zdrowia oraz inne dane dotyczące treningów i zdrowia innym aplikacjom społecznościowym na swoim telefonie.

(j) Pytania i sugestie: Jeśli w trakcie użytkowania napotkasz jakiekolwiek problemy, możesz edytować i przesyłać nam pytania. Jeśli to konieczne, możesz przesłać dzienniki.

(K) Usługi KS OS umożliwiają udostępnianie danych podmiotom trzecim, pod warunkiem przesłania nam instrukcji udostępniania.

(l) Zakup: KS OS zapewnia usługę zakupu za pomocą wirtualnego wybierania.

(M) Spersonalizowany ranking: Obsługuje statystyki danych osobowych i danych sportowych (osobisty awatar, pseudonim i dane sportowe) różnych typów osób oraz analizuje je i klasyfikuje.

Należy pamiętać, że od czasu do czasu będziemy aktualizować aplikację lub oprogramowanie, a faktyczne funkcje będą zależeć od używanej wersji.

7. Zasady użytkowania

KS OS udziela Państwu ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji (niedozwolone jest udzielanie sublicencji) na: (1) korzystanie z Usług KS OS; (2) przeglądać zawartość KS OS; (3) korzystania z aplikacji udostępnianej przez KS OS Services; oraz (4) korzystać z aplikacji wbudowanej w urządzenie KS OS lub wywoływać Aplikację ze swojego telefonu, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w Umowie. Licencja ta zostanie udzielona wyłącznie w przypadku korzystania z Usług KS OS do celów osobistych i niekomercyjnych w sposób dozwolony Umową.

Nie możesz używać, udzielać sublicencji, powielać, adaptować, modyfikować, tłumaczyć, ujawniać, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, licencjonować, sprzedawać, wynajmować, przekazywać, wyświetlać publicznie, publicznie demonstrować, komunikować, nadawać lub w inny sposób wykorzystywać Treści KS OS, Usługi KS OS lub jakakolwiek ich część (w tym oprogramowanie lub aplikacja stron trzecich), chyba że Umowa wyraźnie na to zezwala. Nie można uzyskać licencji ani praw do jakiejkolwiek własności intelektualnej będącej własnością KS OS lub jej licencjodawców lub kontrolowanej przez KS OS lub jej licencjodawców w sposób dorozumiany lub w inny sposób, z wyjątkiem licencji i praw wyraźnie przyznanych w Umowie.

Obrazy, nazwiska i inne informacje, które przesyłasz, stanowią Twoją zawartość. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje treści. Zgadzasz się, że żadna z Twoich treści nie będzie miała następującego charakteru: fałszywego, zniesławiającego, naruszającego prawa, szkodliwego, pornograficznego, obraźliwego, znęcania się, molestowania, skandalu, nienawiści, podżegania, gróźb, wulgaryzmów, nieprzyzwoitości, naruszenia prywatności lub w inny sposób niedopuszczalnego, w tym ale nie ograniczając się do ułatwiania nielegalnych działań, promowania przemocy i wszelkich treści dyskryminujących lub nielegalnych, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną.

8. Przed skorzystaniem z Usług KS OS prosimy skonsultować się z lekarzem

Usługi KS OS nie są przeznaczone do diagnozowania, postępowania, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek chorobę lub chorobę serca, przed skorzystaniem z Usług KS OS lub uczestnictwem w programie szkoleniowym skonsultuj się ze swoim lekarzem. W nagłych przypadkach medycznych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Długotrwały kontakt z urządzeniem do noszenia może u niektórych użytkowników powodować podrażnienie skóry lub alergie. Aby zmniejszyć dyskomfort, postępuj zgodnie z poniższymi 4 zaleceniami dotyczącymi noszenia i konserwacji: (1) utrzymuj urządzenie w czystości; (2) utrzymuj urządzenie w suchości; (3) nie nosić urządzenia zbyt ciasno; (4) po długotrwałym noszeniu zdejmij opaskę i pozwól nadgarstkowi odpocząć przez godzinę. Jeśli zauważysz podrażnienie skóry, ból, mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność dłoni lub nadgarstka podczas noszenia urządzenia lub po nim, zdejmij urządzenie i przestań go używać. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2~3 dni po zdjęciu urządzenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Korzystanie z funkcji pomiaru tętna w produktach KS OS może stwarzać ryzyko dla użytkowników cierpiących na niektóre choroby. Jeśli (1) cierpisz na jakąkolwiek chorobę lub chorobę serca, (2) bierzesz jakikolwiek lek światłoczuły, (3) cierpisz na epilepsję lub jesteś wrażliwy na błyski, (4) cierpisz na słabe krążenie krwi i jesteś podatny na siniaki lub ( 5) cierpią na zapalenie ścięgien, zespół cieśni nadgarstka lub inne schorzenia narządu ruchu, przed zastosowaniem produktów KS OS należy skonsultować się z lekarzem.

9. Sprzedaż i płatności

W sprawie zasad sprzedaży, zwrotów i gwarancji usług KS OS należy skonsultować się ze swoim sprzedawcą, dystrybutorem lub innymi podmiotami zajmującymi się sprzedażą. Przy składaniu zamówienia należy zaakceptować Umowę. Możemy odrzucić lub ograniczyć Twoje zamówienie z dowolnego powodu.

Usługi płatne: „Usługi płatne” obejmują pewne specjalne funkcje lub usługi, które można kupić w drodze jednorazowej płatności lub automatycznego odnowienia. W dowolnym momencie możemy zmienić, zawiesić lub anulować niektóre usługi. Mamy także prawo decydować, jaka część usług KS OS ma być płatna. Jeśli nie uiścisz opłat, mamy prawo zaprzestać oferowania Ci takich towarów i usług.

Niektóre usługi płatne są kupowane poprzez jednorazową płatność. Po opłaceniu tych usług możesz nie mieć możliwości ich anulowania ani uzyskania zwrotu pieniędzy.

Bezpłatne wersje próbne: Od czasu do czasu możemy udostępniać bezpłatne wersje próbne niektórych usług przez ograniczony okres czasu. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego mamy prawo zaprzestać oferowania Ci takich towarów i usług.

Każda płatna usługa jest dla Ciebie prywatna. Nikt inny nie powinien móc z niego korzystać. Nie pozwalaj nikomu innemu korzystać z Twoich płatnych usług. Nie udostępniaj swojego hasła nikomu innemu.

Korzystając z tej aplikacji, dbaj o bezpieczeństwo swojego urządzenia, powiązanego z nim numeru konta i hasła, aby uniemożliwić rodzinie, przyjaciołom lub innym osobom trzecim (zwłaszcza nieletnim) wykorzystanie Twojej tożsamości i identyfikatora płatności do zakupu lub płacenia za jakiekolwiek towary lub usługi bez Twojej zgody. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe z tego powodu.

10. Zasady dotyczące opinii i przesyłania

Jeśli przesyłasz nam komentarze, sugestie lub opinie, zgadzasz się, że możemy je wykorzystywać, ujawniać, powielać, rozpowszechniać lub wykorzystywać zgodnie z naszymi Polityka prywatności nie oferując Ci żadnej rekompensaty. Nie zrzekamy się żadnego prawa do korzystania z sugestii lub opinii, które były wcześniej znane lub opracowane przez KS OS, ani żadnych podobnych lub powiązanych sugestii lub opinii uzyskanych ze źródeł innych niż Ty. Nasze zasady dotyczące przesyłania opinii i przesyłania opinii stanowią integralną część Umowy.

11. Przypomnienia i powiadomienia

Podczas korzystania z Usług KS OS możesz otrzymywać powiadomienia, wiadomości tekstowe, przypomnienia, e-maile i inne komunikaty elektroniczne. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie tych komunikatów. Możesz użyć „Ustawień konta”, aby kontrolować większość komunikacji z usługami KS OS. Być może będziemy musieli wysyłać Ci określone komunikaty, takie jak powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania. Wszelkie powiadomienia, umowy, ujawnienia lub inna komunikacja, którą wysyłamy do Ciebie drogą elektroniczną, będą spełniać wszelkie prawne wymogi dotyczące komunikacji, w tym wymogi dotyczące komunikacji pisemnej.

12. Usługi stron trzecich

W przypadku Usług KS OS usługa płatności online jest świadczona przez stronę trzecią i KS OS będzie akceptować wyłącznie informacje o zamówieniu otrzymane od takiej strony trzeciej. Takie informacje o zamówieniu są zgodne z naszymi Polityka prywatności.

Jeśli technologia na to pozwala, możesz przekazać swoje dane podmiotowi trzeciemu, np. Strava, Google Fit lub Apple Health. Możesz udostępniać swoje zapisy dotyczące treningów innym aplikacjom społecznościowym w telefonie, takim jak Mail.

W przypadku zawarcia przez Państwa umowy z zewnętrznym usługodawcą dotyczącej odpowiedniej usługi, KS OS nie jest stroną umowy pomiędzy Państwem a taką osobą trzecią. Dlatego zdecydowanie zalecamy dokładne zapoznanie się z umową pomiędzy Tobą a podmiotem trzecim oraz polityką prywatności podmiotu trzeciego. KS OS nie ma prawa ani obowiązku kontrolowania ani przeglądu produktów lub usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie Twoich praw lub interesów w związku z korzystaniem z takich produktów lub usług stron trzecich . KS OS nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub dostępność jakichkolwiek produktów lub usług stron trzecich i nie będzie popierać żadnych treści, produktów, usług ani innych informacji udostępnianych przez osoby trzecie w Usługach KS OS. Jeśli nie zastosujesz się do umowy ze stroną trzecią i/lub polityki prywatności strony trzeciej, strona trzecia może podjąć przeciwko Tobie kroki prawne.

Wszelkie spory powstałe na skutek korzystania z produktów lub usług podmiotów trzecich za pośrednictwem Usług KS OS będą rozstrzygane przez zewnętrznego usługodawcę, a KS OS nie ponosi odpowiedzialności za takie spory. KS OS nie zapewnia żadnej pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania lub technologii stron trzecich. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z zewnętrznym usługodawcą.

13. Zmiana Usług KS OS

KS OS może zmienić lub zaprzestać, tymczasowo lub na stałe, dowolnej funkcji, komponentu lub treści Usług KS OS w dowolnym momencie i bez powiadomienia. KS OS nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek zmianę, zawieszenie lub zaprzestanie jakiejkolwiek funkcji, komponentu lub treści Usług KS OS. Zastrzegamy sobie prawo do określenia czasu i zawartości aktualizacji oprogramowania: KS OS może wysłać Ci przypomnienie o aktualizacji oprogramowania i będziesz mógł zdecydować się na pobranie i zainstalowanie zaktualizowanego oprogramowania; zaktualizowane oprogramowanie może również zostać pobrane i zainstalowane automatycznie przez Twój App Store bez powiadamiania Cię.

14. Zakończenie

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zaprzestaniu korzystania z Twojego konta lub korzystania przez Ciebie z całości lub części Usług KS OS lub rozwiązania niniejszych warunków w dowolnym momencie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię przed podjęciem takich działań.

Możesz zamknąć swoje konto w dowolnym momencie, likwidując je w aplikacji KS OS. W przypadku rozwiązania Umowy lub zawieszenia, rozwiązania lub zaprzestania korzystania z Usług KS OS lub Twojego konta, w mocy pozostają następujące postanowienia Umowy: § 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21.

15. Zastrzeżenie

Usługi KS OS są świadczone wyłącznie do Twojego użytku, a nie do użytku osób trzecich. Wyrażasz zgodę na to, że KS OS i jej spółki stowarzyszone, osoby trzecie i sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieuprawnionym korzystaniem z Usług KS OS.

Usługi KS OS są świadczone w stanie „takim, jakim są”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Nie ograniczając powyższych postanowień, wyraźnie zrzekamy się wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji wynikających z lub w związku z Umową lub Usługami KS OS, w tym między innymi wszelkich gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonych celów lub nienaruszania praw oraz wszelkich gwarancji wynikające ze zwyczajów handlowych lub praktyk biznesowych.

Nie gwarantujemy, że Usługi KS OS spełnią Twoje wymagania ani że podczas korzystania z Usług KS OS nie wystąpią żadne zakłócenia, bezpieczeństwo lub awarie. Nie gwarantujemy jakości, dokładności, aktualności, autentyczności, kompletności ani niezawodności Usług KS OS ani żadnej Treści KS OS. Usługi KS OS mogą zmieniać się z biegiem czasu i mogą różnić się w zależności od miejsca. Na przykład aktualizacja aplikacji lub oprogramowania może spowodować zmiany w Usługach KS OS lub spowodować, że mapa stanie się bezużyteczna, niedokładna lub niekompletna. Korzystanie z Usług KS OS nie powinno zastępować zdrowego rozsądku i zdrowego rozsądku.

Wyraźnie zgadzasz się, że KS OS nie będzie udzielać porad medycznych za pośrednictwem Usług KS OS. Treści udostępniane w ramach Usług KS OS nie mogą być wykorzystywane i nie powinny być wykorzystywane w celu zastąpienia (a) porady lekarza lub innego personelu medycznego, (b) wizyty u lekarza lub innego personelu medycznego lub skontaktowania się z nim lub skontaktowania się z nim lub (c) informacje zawarte na opakowaniu lub etykiecie produktu. Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, skontaktuj się ze swoim lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia w celu leczenia. Nigdy nie należy ignorować porad lekarskich ani zwlekać z zasięgnięciem porady lekarskiej ze względu na zawartość Usług KS OS, ani wykorzystywać treści Usług KS OS do diagnozowania lub leczenia swoich problemów zdrowotnych. Rozpowszechnianie i otrzymywanie naszych treści w całości lub w części za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub innych środków nie będzie stanowić ani ustanawiać relacji lekarza, terapeuty lub innego pracownika służby zdrowia z pacjentem pomiędzy Tobą a KS OS.

Wyraźnie zgadzasz się, że Twoja aktywność fizyczna (w tym między innymi jazda na rowerze, bieganie lub uczestnictwo w programie treningowym dostępnym w Usługach KS OS) wiąże się z pewnym nieodłącznym i znaczącym ryzykiem utraty mienia, obrażeń ciała lub śmierci. Użytkownik dobrowolnie przyjmie na siebie wszelkie znane i nieznane ryzyko związane z takimi działaniami, nawet jeśli jest ono spowodowane w całości lub w części przez jakiekolwiek działanie, zaniechanie lub zaniedbanie KS OS lub innych osób.

16. Odszkodowanie

Za wszelkie roszczenia, oskarżenia, pozwy, żądania, spory, odwołania lub dochodzenia wszczęte przeciwko KS OS przez jakąkolwiek stronę trzecią, agencję rządową lub organizację branżową na podstawie poniższych działań oraz za wszelkie zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki z tego tytułu poniesione, w tym ale nie ograniczając się do uzasadnionych honorariów adwokackich, KS OS ma prawo żądać od Ciebie odszkodowania i chronić Cię przed: (1) Twoim dostępem do Usług KS OS lub korzystaniem z nich; (2) Twoje treści; (3) naruszenie lub domniemane naruszenie którejkolwiek z gwarancji lub Umowy; lub (4) naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

Poza tym zastrzegamy sobie prawo do obrony przed roszczeniami osób trzecich (to Ty odpowiadasz za odszkodowanie). W takim przypadku musisz współpracować z nami, aby zapewnić skuteczną obronę.

17. Ograniczenie odpowiedzialności

Za wszelkie przypadkowe, specjalne, karne lub pośrednie szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z Umowy lub z wykorzystaniem lub niemożnością korzystania z Usług KS OS, w tym za utratę zysków, utratę danych, przerwę w świadczeniu usług, uszkodzenie komputera, awarię systemu lub opłat za usługę zastępczą, KS OS, jej dostawcy lub licencjodawcy oraz wszelkie inne strony uczestniczące w tworzeniu, produkcji lub dostarczaniu Usług KS OS nie ponoszą odpowiedzialności, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub inne teorie prawne oraz czy KS OS został kiedykolwiek powiadomiony o możliwości wystąpienia szkody, czy też nie, nawet jeśli zawarte w niniejszym dokumencie postanowienia dotyczące ograniczonych środków zaradczych zostaną uznane za niespełnione.

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność KS OS wynikająca z lub związana z Umową lub korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Państwa z Usług KS OS nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Państwa KS OS za korzystanie z Usług KS OS.

Wyżej wymienione postanowienia dotyczące wyłączenia i ograniczenia szkód stanowią dla KS OS podstawową podstawę zawarcia z Państwem umowy.

W niektórych jurysdykcjach nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe, zatem powyższe ograniczenia mogą Cię nie dotyczyć.

18. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Ważność i interpretacja Umowy podlegają prawu kontynentalnemu Chińskiej Republiki Ludowej. Jeżeli nie ma obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, zastosowanie mają międzynarodowe praktyki handlowe i/lub ogólne praktyki handlowe.

Umowa została podpisana w dystrykcie Longgang, gmina Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny.

Zarówno użytkownik, jak i KS OS zgadzają się, że wszelkie spory powstałe na tle Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie powiodą się, każda ze stron może przekazać taki spór do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego w Shenzhen w celu rozstrzygnięcia arbitrażu.

19. Postanowienia ogólne

Powiadomimy Cię przed wprowadzeniem istotnych zmian w Umowie i umożliwimy Ci zapoznanie się ze zmienionymi warunkami. Następnie możesz zdecydować, czy nadal korzystać z usług KS OS, czy nie. Kontynuowanie korzystania z Usług KS OS po opublikowaniu wersji zmian będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej umowy.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dozwolonym zakresie, a pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełni skuteczne.

Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty przekazywane przez KS OS w ramach Umowy, w tym powiadomienia lub komunikaty dotyczące zmian Umowy, będą: (1) dostarczane drogą elektroniczną; lub (2) zostać wydany na KS OS. Wszelkie powiadomienia dostarczone pocztą elektroniczną uważa się za doręczone w dniu otrzymania wiadomości e-mail.

Nieskorzystanie przez KS OS z jakichkolwiek praw lub postanowień wynikających z Umowy nie będzie traktowane jako zrzeczenie się tych praw lub postanowień. Żadne zrzeczenie się takich praw lub postanowień nie będzie uważane za skuteczne, jeżeli nie zostanie sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez należycie umocowanego przedstawiciela KS OS. O ile w niniejszej sekcji wyraźnie nie określono inaczej, skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jakiegokolwiek środka prawnego przysługującego jej na mocy Umowy nie będzie miało wpływu na inne środki przysługujące jej na mocy Umowy lub w innym miejscu.

20. Zastosowanie postanowień dodatkowych

Do określonych produktów lub usług mogą mieć zastosowanie dodatkowe postanowienia. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi postanowieniami a postanowieniami dodatkowymi, pierwszeństwo będą miały postanowienia dodatkowe.

21. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Umowy, skontaktuj się z nami.

E-mail: serwis@kieslect.com

Shanghai Kieslect Technology Company Limited

Adres: Budynek 4, 1588 Xinyang Road, Lingang New Area, pilotażowa strefa wolnego handlu w Chinach (Szanghaj).

Kod pocztowy: 201306

Smartwatch Kieslecta

Najwyższa jakość i najlepsza wartość
lepsza technologia.

Dom Sklep 0 Wózek 0 Lista życzeń Konto
Wózek sklepowy (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.