Hợp pháp

Thỏa thuận người dùng hệ điều hành KIE

Chỉnh sửa lần cuối: Tháng Chín 16, 2022

Nguyên tắc chung

1.1 KIE OS(Sau đây gọi là “KIE OS”) Trong trường hợp này, vui lòng nhắc bạn (người dùng) đọc Thỏa thuận người dùng này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) để đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận này trước khi đăng ký làm người dùng. Vui lòng đọc kỹ và chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận thỏa thuận này. Bạn không có quyền đăng ký, đăng nhập hoặc sử dụng các dịch vụ được nêu trong Thỏa thuận này trừ khi bạn chấp nhận tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này. Việc đăng ký, đăng nhập, sử dụng, v.v. của bạn sẽ được coi là chấp nhận Thỏa thuận này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này.

1.2 Người dùng nên đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi đăng ký và đồng ý tuân thủ Thỏa thuận này trước khi trở thành người dùng đã đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, người dùng và KIE OS sẽ tự động hình thành một thỏa thuận giữa mối quan hệ giữa người dùng nên bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Người dùng khi sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm đặc biệt phải đồng ý chấp nhận thỏa thuận liên quan trước khi sử dụng.

1.3 Thỏa thuận này có thể được KIE OS cập nhật bất cứ lúc nào, người dùng cần kịp thời lưu ý và đồng ý rằng sản phẩm này không có nghĩa vụ phải thông báo. Thông báo, thông báo, tuyên bố hoặc nội dung tương tự khác của sản phẩm này là một phần của Thỏa thuận này.

Nội dung dịch vụ

2.1 Nội dung cụ thể của KIE OS được sản phẩm cung cấp tùy theo tình hình thực tế.

2.2 Sản phẩm này chỉ cung cấp các dịch vụ mạng liên quan, ngoài các thiết bị liên quan đến dịch vụ mạng liên quan (chẳng hạn như máy tính cá nhân, điện thoại di động và các thiết bị khác được kết nối với Internet hoặc mạng di động) và các chi phí bắt buộc (chẳng hạn như truy cập Internet và thanh toán đối với phí điện thoại và phí truy cập Internet khi sử dụng mạng di động và thanh toán phí điện thoại di động) sẽ do người dùng chịu.

Tài khoản người dùng

3.1 Hệ thống đăng ký sản phẩm hoàn tất quá trình đăng ký và thông qua danh tính của người dùng để trở thành người dùng chính thức, bạn có thể nhận được sản phẩm này yêu cầu người dùng phải được hưởng tất cả các đặc quyền; không được chứng nhận chỉ được hưởng các quy định của sản phẩm này một phần của thành viên. KIE OS có quyền thay đổi thẩm quyền của các thành viên thiết kế.

3.2 Người dùng chỉ có thể đăng ký theo yêu cầu đăng ký. Người dùng có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản, người dùng sử dụng mật khẩu và tài khoản của mọi hoạt động gây ra bởi mọi mất mát hoặc thiệt hại do người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm, sản phẩm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nếu người dùng phát hiện tài khoản đã bị sử dụng trái phép hoặc có bất kỳ vấn đề bảo mật nào khác, vui lòng sửa đổi ngay mật khẩu tài khoản và giữ an toàn đồng thời thông báo cho sản phẩm nếu cần thiết. Sản phẩm này không chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép tài khoản do hành vi của hacker hoặc sơ suất của người dùng.

Sử dụng quy tắc

4.1 Tuân thủ các luật và quy định có liên quan của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm nhưng không giới hạn ở “Quy định về bảo mật hệ thống thông tin máy tính của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy định bảo vệ phần mềm máy tính”, “Tòa án nhân dân tối cao về xét xử mạng máy tính tranh chấp bản quyền áp dụng trong việc giải thích một số vấn đề ( (2004) Số 1), Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Bảo vệ An ninh Internet, Quy định về Quản lý Dịch vụ Thông báo Điện tử trên Internet, Quy định về Cục Quản lý Dịch vụ Thông tin Tin tức Internet, Các Biện pháp Hành chính Quản lý Bản quyền Internet, Quy định Bảo vệ Quyền Truyền thông Mạng Thông tin “và các luật, quy định khác có liên quan về Internet máy tính và quyền sở hữu trí tuệ, các biện pháp thực hiện.

4.2 Người dùng sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung tự xuất bản, tải lên hoặc truyền đi và tất cả người dùng sẽ không xuất bản, sao chép hoặc truyền bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ nội dung nào sau đây trên bất kỳ trang nào của sản phẩm này. Nếu không, sản phẩm có quyền xử lý và không thông báo cho người dùng:

Trái ngược với các nguyên tắc cơ bản của việc xác định hiến pháp;
Gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, rò rỉ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc;
Thiệt hại đến danh dự và lợi ích quốc gia;
Kích động hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc;
Phá hoại chính sách tôn giáo quốc gia, phát huy tà giáo và mê tín phong kiến;
Truyền bá tin đồn, gây rối trật tự xã hội, phá hoại sự ổn định xã hội;
Truyền bá nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, khủng bố hoặc tiếp tay cho tội phạm;
Xúc phạm, vu khống người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;
Kích động tụ tập, hội họp, tuần hành, biểu tình, tụ tập trái phép gây rối trật tự xã hội;
Nhân danh các tổ chức xã hội dân sự bất hợp pháp;
Chứa bất kỳ nội dung nào khác bị cấm bởi pháp luật và các quy định hành chính.

4.3 Bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, âm nhạc, phim, biểu diễn và các sản phẩm âm thanh và video, chương trình máy tính, v.v.) được người dùng xuất bản hoặc tải lên sản phẩm (tức là tác phẩm của Luật Bản quyền của Ủy ban Nhân dân Trung Hoa Dân Quốc) Nếu người dùng vi phạm các quy định của bài viết này khiến sản phẩm bị bên thứ ba khiếu nại, người dùng phải được bồi thường đầy đủ mọi chi phí của sản phẩm này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí bồi thường khác nhau, việc sử dụng hàng hóa, phí đại lý tố tụng và các chi phí hợp lý khác cho các chi phí đó);

4.4 Khi bên thứ ba mà người dùng xuất bản hoặc tải lên thông tin của sản phẩm này vi phạm các quyền của họ và theo “Pháp lệnh bảo vệ quyền truyền tải mạng thông tin” hoặc các luật và quy định liên quan đến sản phẩm để gửi thông báo về quyền , người dùng đồng ý rằng sản phẩm có thể tự quyết định xóa thông tin nghi ngờ Vi phạm, trừ khi người dùng gửi bằng chứng bằng văn bản để loại trừ khả năng vi phạm, sản phẩm sẽ không tự động khôi phục thông tin trên;

Hệ thống dịch vụ mạng không được sử dụng cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào;
Tuân thủ tất cả các giao thức, quy định và thủ tục mạng liên quan đến dịch vụ mạng;
Không sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của Internet;
Không sử dụng sản phẩm này cho bất kỳ tác dụng phụ nào đối với sản phẩm này.

4.5 Nếu người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào nêu trên khi sử dụng dịch vụ web, sản phẩm có quyền yêu cầu người dùng sửa chữa hoặc thực hiện mọi biện pháp cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa nội dung đã đăng của người dùng, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền của người dùng để sử dụng dịch vụ web).

Bảo vệ quyền riêng tư

5.1 Sản phẩm này không được mở cho công chúng hoặc bên thứ ba để cung cấp thông tin đăng ký người dùng và người dùng sử dụng các dịch vụ mạng được lưu trữ trong nội dung không công khai của sản phẩm, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ sau:

Quyền truy cập trước vào ủy quyền rõ ràng của người dùng;
Theo luật và quy định có liên quan;
Phù hợp với yêu cầu của các cơ quan chính phủ có liên quan;
Để duy trì lợi ích của công chúng.

5.2 Sản phẩm này có thể hợp tác với bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ mạng liên quan cho người dùng. Trong trường hợp này, nếu bên thứ ba đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng giống như sản phẩm này thì sản phẩm có quyền cung cấp thông tin đăng ký của người dùng cho bên thứ ba.

5.3 Không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng cá nhân, sản phẩm này có quyền phân tích toàn bộ cơ sở dữ liệu người dùng và việc sử dụng cơ sở dữ liệu người dùng cho mục đích thương mại.

Thông báo bản quyền

6.1 Văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và các bản quyền khác của sản phẩm này thuộc quyền sở hữu của KIE OS. hoặc cùng tác giả thưởng thức mà không có sự cho phép của sản phẩm thì không được sao chép.

6.2 Sản phẩm này có logo, thiết kế bố cục, bố cục độc đáo và các bản quyền khác thuộc về KIE OS. thưởng thức mà không có sự cho phép của sản phẩm sẽ không được sao chép hoặc sao chép.

6.3 Bất kỳ việc sử dụng sản phẩm này phải được đánh dấu “từ KIE OS” và tên tác giả, theo luật yêu cầu trả thù lao, sản phẩm phải thông báo cho sản phẩm và tác giả, đồng thời trả tiền bản quyền và chịu mọi trách nhiệm pháp lý.

6.4 Sản phẩm này được mọi tác phẩm sử dụng cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, tạp chí điện tử, bản in, v.v. nhưng sẽ thông báo cho tác giả trước khi sử dụng và trả tiền bản quyền theo ngành.

6.5 Mọi nội dung trong sản phẩm này chỉ thể hiện quan điểm, quan điểm của riêng tác giả, sản phẩm này không liên quan gì, bản thân tác giả phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

6.6 Việc sao chép có ác ý nội dung của sản phẩm này, sản phẩm có quyền dùng đến pháp luật.

Tuyên bố trách nhiệm

7.1 Người dùng đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng các dịch vụ mạng của sản phẩm này, những rủi ro và mọi hậu quả sẽ do người dùng chịu hoàn toàn, KIE OS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

7.2 Sản phẩm này không thể đảm bảo rằng dịch vụ mạng sẽ đáp ứng yêu cầu của người dùng, không đảm bảo tính kịp thời, bảo mật, chính xác của dịch vụ mạng.

7.3 Sản phẩm này không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các liên kết bên ngoài được thiết lập để thuận tiện cho người dùng và sản phẩm này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ trang web nào không thực sự được kiểm soát bởi các liên kết bên ngoài.

7.4 Sản phẩm này không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào về chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ sau do chính sản phẩm cung cấp cho người dùng và bất kỳ tổn thất nào do sản phẩm đó gây ra.

7.5 Sản phẩm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về lỗi chất lượng của các sản phẩm hoặc dịch vụ sau do sản phẩm cung cấp cho người dùng hoặc bất kỳ tổn thất nào phát sinh:

Sản phẩm này cung cấp miễn phí cho người dùng các dịch vụ mạng khác nhau;
Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp cho người dùng về sản phẩm này.

7.6 Sản phẩm này có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) bất cứ lúc nào và không cần thông báo, sản phẩm sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào.

Các điều khoản bổ sung

8.1 Việc ký kết, thực hiện và giải thích Thỏa thuận này cũng như việc giải quyết tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

8.2 Các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và ràng buộc nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do gì hoặc không thể thi hành được.

8.3 Quyền giải thích và sửa đổi Thỏa thuận này thuộc về KIE OS.

8.1 Việc ký kết, thực hiện và giải thích Thỏa thuận này cũng như việc giải quyết tranh chấp sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

8.2 Các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và ràng buộc nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do gì hoặc không thể thi hành được.

8.3 Quyền giải thích và sửa đổi Thỏa thuận này thuộc về KIE OS.

Đồng hồ thông minh Kieslect

Chất lượng vượt trội và giá trị tốt nhất thông qua
công nghệ tốt hơn.

Trang chủ
Các sản phẩm
Liên hệ
Cửa hàng
Thực đơn chính
Xin chào, Đăng nhập
Thực đơn chính
Xin chào, Đăng nhập
Giỏ hàng (0)

Không có sản phẩm nào trong giỏ. Không có sản phẩm nào trong giỏ.