ถูกกฎหมาย

ข้อตกลงผู้ใช้ KS OS

แก้ไขล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2023

ข้อตกลงการใช้

อุปกรณ์ แอพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ KS OS (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริการ KS OS”) จัดทำโดย Shanghai Kieslect Technology Company Limited (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “KS OS”)

ขอบคุณมากสำหรับการใช้บริการ KS OS เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นเมื่อใช้บริการ KS OS โปรดอ่านอย่างละเอียดและเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ KS OS (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง") หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง โปรดอย่าใช้บริการ KS OS

โดยการสร้างบัญชีของคุณหรือใช้บริการ KS OS จะถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลง และข้อกำหนดดังกล่าวจะถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ KS OS ด้านล่างนี้เป็นข้อกำหนดเฉพาะของข้อตกลง:

 1. อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 2. สิทธิ์ในการใช้บริการ KS OS
 3. สร้างบัญชีของคุณ
 4. อุปกรณ์ที่จำเป็น
 5. สิทธิ์ของ KS OS
 6. บริการระบบปฏิบัติการ KS
 7. กฎการใช้งาน
 8. โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ KS OS
 9. การขายและการชำระเงิน
 10. นโยบายข้อเสนอแนะและการส่ง
 11. การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน
 12. บริการของบุคคลที่สาม
 13. การเปลี่ยนแปลงบริการ KS OS
 14. การสิ้นสุด
 15. ข้อสงวนสิทธิ์
 16. การชดใช้ค่าเสียหาย
 17. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน
 18. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท
 19. บทบัญญัติทั่วไป
 20. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม
 21. ติดต่อเรา

1. อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สำหรับวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลของคุณ โปรดอ่านของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว. ด้วยการใช้บริการ KS OS จะถือว่าคุณตกลงว่าเราสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณตามที่เรากำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว.

2. สิทธิ์ในการใช้บริการ KS OS

หากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี (หรือต่ำกว่า 13 ปีในเขตอำนาจศาลบางแห่ง) คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ KS OS หากเราเชื่อว่าคุณอายุต่ำกว่า 16 ปี (หรือต่ำกว่า 13 ปีในเขตอำนาจศาลบางแห่ง) เราอาจยุติบัญชีของคุณและการใช้บริการของเรา

3. สร้างบัญชีของคุณ

เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากบริการ KS OS คุณต้องสร้างบัญชี ซึ่งคุณจะต้องให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและรหัสผ่านที่ปลอดภัยแก่เรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ KS OS จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของคุณที่เกิดจากความล้มเหลวในการรักษาบัญชีและรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ หากคุณพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยในบริการ KS OS หรือบัญชีของคุณ โปรดติดต่อเรา

หากคุณไม่ได้สร้างบัญชี คุณสามารถใช้บริการบางส่วนที่ KS OS มอบให้ได้เท่านั้น เมื่อ KS OS ให้บริการแก่คุณ มันอาจจะรวบรวมข้อมูลของคุณ (โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว).

4. อุปกรณ์ที่จำเป็น

หากต้องการใช้ประโยชน์จาก KS OS Services อย่างเต็มที่ คุณต้องใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่รองรับ (เช่น โทรศัพท์มือถือ) ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และอุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น สายรัดข้อมือสำหรับเล่นกีฬาหรือนาฬิกา ประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและความปลอดภัยของอุปกรณ์ดังกล่าวอาจส่งผลต่อบริการของ KS OS ดังนั้นคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองการทำงานปกติและความปลอดภัยของอุปกรณ์ดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับค่าบริการการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นไปได้

5. สิทธิ์ของ KS OS

“เนื้อหาของ KS OS” รวมถึงภาพถ่าย รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ เสียง ข้อมูล ข้อความ เพลง ซอฟต์แวร์ งานในรูปแบบใด ๆ และข้อมูลอื่น ๆ เนื้อหาหรือข้อมูลที่เผยแพร่ สร้างขึ้น จัดหาให้ หรือทำให้ใช้งานได้โดยเราผ่านทาง KS ระบบปฏิบัติการ KS OS ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาของ KS OS และสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลง การใช้บริการ KS OS ของคุณจะไม่ถือเป็นการโอนความเป็นเจ้าของบริการ KS OS หรือเนื้อหา KS OS ให้กับคุณหรือบุคคลอื่นใด

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แก้ไข ลบ แยกหรือซ่อนเนื้อหา KS OS ใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ KS OS หรือคำชี้แจงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ คุณจะต้องไม่ทำซ้ำ เลียนแบบ หรือใช้โลโก้ของเราที่มีอยู่ในเนื้อหา KS OS เครื่องหมายการค้า KS OS อื่นใดที่อาจปรากฏใน KS OS Services หรือรูปลักษณ์และรูปแบบโดยรวมของ KS OS Services โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

6. บริการระบบปฏิบัติการ KS

KS OS Services บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและข้อมูลสุขภาพของคุณ ซึ่งจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ด้านล่างนี้คือฟังก์ชันหลักของบริการ KS OS

(ก) การเข้าสู่ระบบบัญชี: คุณต้องสร้างและเข้าสู่ระบบบัญชี KS OS ของคุณ เพื่อจัดการและบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและข้อมูลสุขภาพของคุณ

(b) การจัดการอุปกรณ์: KS OS Services อนุญาตให้คุณจัดการอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถจัดการการใช้งานและอัปเกรดอุปกรณ์ของคุณได้โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับโทรศัพท์ผ่านฟังก์ชัน Bluetooth คุณสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์และ/หรือในแอปได้ ซึ่งจะแสดงหลังจากประมวลผลผ่านแอปแล้ว

(c) การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: คุณสามารถแก้ไขอวตาร ชื่อเล่น เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก และข้อมูลอื่น ๆ ในแอปได้

(d) การบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม: KS OS Services รองรับการบันทึกและแสดงข้อมูลการออกกำลังกายประจำวันของคุณ (การเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ ฯลฯ) และเส้นทางการเคลื่อนไหว (การวิ่งกลางแจ้ง การเดินกลางแจ้ง การขี่จักรยานกลางแจ้ง ฯลฯ) หากต้องการบันทึกเส้นทางการเคลื่อนไหว คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชัน GPS ของโทรศัพท์มือถือของคุณ

(e) การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ: หลังจากเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณแล้ว KS OS Services จะสนับสนุนการวัด บันทึก และการแสดงข้อมูลสุขภาพของคุณ (การนอนหลับ อัตราการเต้นของหัวใจ SpO2ความเครียด ฯลฯ)

(f) เหรียญรางวัล: คุณจะได้รับเหรียญรางวัลเสมือนจริง ขึ้นอยู่กับข้อมูลการฝึกอบรมและข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องของคุณ

(g) รายงานสุขภาพ: สร้างรายงานสุขภาพรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีตามข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเผยแพร่รายงานสุขภาพของคุณ โปรดทราบว่ารายงานเหล่านี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ

(h) บริการด้านฟังก์ชัน: KS OS ให้บริการด้านฟังก์ชันเพิ่มเติม ได้แก่ การตอบกลับข้อความด่วน การระบุการฝึกอัจฉริยะ การเตือนรอบประจำเดือนของผู้หญิง การยกข้อมือเพื่อเปิดหน้าจอ การปรับความสว่างอัตโนมัติในเวลากลางคืน การสลับหลายภาษา นาฬิกาปลุก ค้นหา โทรศัพท์ของฉัน การควบคุมเพลง และการแจ้งเตือนสภาพอากาศ

(i) การแบ่งปัน: แบ่งปันรายงานสุขภาพรายสัปดาห์ของคุณและข้อมูลการฝึกอบรมอื่น ๆ และข้อมูลสุขภาพไปยังแอปโซเชียลอื่น ๆ บนโทรศัพท์ของคุณ

(ญ) คำถามและข้อเสนอแนะ: หากคุณพบปัญหาใด ๆ ในระหว่างการใช้งาน คุณสามารถแก้ไขและส่งคำถามถึงเราได้ หากจำเป็น คุณสามารถเลือกอัปโหลดบันทึกได้

(K) KS OS Services อนุญาตให้คุณแบ่งปันข้อมูลไปยังบริการของบุคคลที่สาม โดยที่คุณส่งคำแนะนำในการแบ่งปันให้กับเรา

(l) การซื้อ: KS OS ให้บริการซื้อการโทรเสมือน

(M) การจัดอันดับส่วนบุคคล: รองรับสถิติข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลกีฬา (อวาตาร์ส่วนตัว ชื่อเล่น และข้อมูลกีฬา) ของบุคคลประเภทต่างๆ และวิเคราะห์และจัดอันดับพวกเขา

โปรดทราบว่าเราจะอัปเดตแอปหรือซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราว และฟังก์ชันที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่คุณใช้

7. กฎการใช้งาน

KS OS มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนและเพิกถอนได้ (ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อย) เพื่อ: (1) ใช้บริการ KS OS; (2) ดูเนื้อหา KS OS; (3) ใช้แอปที่ให้บริการโดย KS OS Services และ (4) ใช้แอปที่สร้างไว้ในอุปกรณ์ KS OS ของคุณหรือโทรหาแอปจากโทรศัพท์ของคุณ ตามที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลง ใบอนุญาตนี้จะมอบให้เฉพาะเมื่อคุณใช้บริการ KS OS เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ในลักษณะที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง

คุณไม่สามารถใช้ อนุญาตช่วง ทำซ้ำ ดัดแปลง ดัดแปลง แปล เปิดเผย ผลิตผลงานลอกเลียน เผยแพร่ อนุญาต ขาย ให้เช่า ถ่ายโอน แสดงต่อสาธารณะ สาธิตต่อสาธารณะ สื่อสาร ออกอากาศ หรือใช้เนื้อหา KS OS KS OS Services หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ (รวมถึงซอฟต์แวร์หรือแอพของบุคคลที่สาม) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อตกลง คุณไม่สามารถรับใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ KS OS หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยนัยหรือวิธีการอื่น ๆ ยกเว้นใบอนุญาตและสิทธิ์ที่ได้รับอย่างชัดแจ้งในข้อตกลง

รูปภาพ ชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอัปโหลดถือเป็นเนื้อหาของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าเนื้อหาของคุณจะไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้: เป็นเท็จ หมิ่นประมาท ละเมิด เป็นอันตราย ลามกอนาจาร น่ารังเกียจ การกลั่นแกล้ง การคุกคาม เรื่องอื้อฉาว ความเกลียดชัง การยั่วยุ การคุกคาม คำหยาบคาย อนาจาร การบุกรุกความเป็นส่วนตัวหรือน่ารังเกียจ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การส่งเสริมความรุนแรง และเนื้อหาที่เลือกปฏิบัติหรือผิดกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง

8. โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนที่จะใช้บริการ KS OS

บริการ KS OS ไม่ได้มีไว้สำหรับการวินิจฉัย การจัดการ การรักษา หรือการป้องกันโรคใดๆ หากคุณมีอาการป่วยหรือโรคหัวใจ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนที่จะใช้บริการ KS OS หรือเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที

การสัมผัสกับอุปกรณ์สวมใส่เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหรืออาการแพ้ต่อผู้ใช้บางราย เพื่อลดความรู้สึกไม่สบาย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการสวมใส่และการบำรุงรักษา 4 ข้อต่อไปนี้: (1) รักษาอุปกรณ์ให้สะอาด; (2) เก็บอุปกรณ์ไว้ให้แห้ง (3) อย่าสวมอุปกรณ์แน่นเกินไป (4) หลังจากสวมใส่เป็นเวลานาน โปรดถอดสายรัดข้อมือออกและปล่อยให้ข้อมือของคุณได้พักเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง หากคุณสังเกตเห็นการระคายเคืองผิวหนัง ปวด รู้สึกเสียวซ่า ชา แสบร้อน หรือตึงที่มือหรือข้อมือขณะหรือหลังสวมใส่อุปกรณ์ โปรดถอดอุปกรณ์ออกและหยุดใช้งาน หากอาการยังคงอยู่นานกว่า 2~3 วันหลังจากที่คุณถอดอุปกรณ์ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

การใช้ฟังก์ชันการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของผลิตภัณฑ์ KS OS อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ที่เป็นโรคบางชนิด หากคุณ (1) มีอาการป่วยหรือเป็นโรคหัวใจ (2) กำลังใช้ยาที่ไวต่อแสง (3) เป็นโรคลมบ้าหมูหรือมีอาการไวต่อแสงวูบวาบ (4) มีอาการเลือดไหลเวียนไม่ดีและมีแนวโน้มที่จะช้ำ หรือ ( 5) เป็นโรคเอ็นอักเสบ โรค carpal tunnel หรือโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกอื่น ๆ โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ KS OS

9. การขายและการชำระเงิน

สำหรับนโยบายการขาย การคืนสินค้า และการรับประกันของ KS OS Services โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย หรือหน่วยงานขายอื่นๆ ของคุณ คุณต้องยอมรับข้อตกลงเมื่อทำการสั่งซื้อ เราอาจปฏิเสธหรือจำกัดคำสั่งซื้อของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

บริการแบบชำระเงิน: “บริการแบบชำระเงิน” ประกอบด้วยคุณสมบัติหรือบริการพิเศษบางอย่าง ซึ่งสามารถซื้อได้ผ่านการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือการต่ออายุอัตโนมัติ เราอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกบริการบางอย่างได้ตลอดเวลา นอกจากนี้เรายังมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะต้องชำระค่าบริการ KS OS ส่วนใด หากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียม เรามีสิทธิ์ที่จะหยุดเสนอสินค้าและบริการดังกล่าวให้กับคุณ

บริการชำระเงินบางอย่างซื้อผ่านการชำระเงินแบบครั้งเดียว เมื่อชำระค่าบริการเหล่านี้แล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกหรือรับเงินคืนได้

ทดลองใช้ฟรี: เราอาจให้ทดลองใช้บริการบางอย่างฟรีในระยะเวลาที่จำกัดเป็นครั้งคราว เมื่อช่วงทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลง เรามีสิทธิ์ที่จะหยุดเสนอสินค้าและบริการดังกล่าวแก่คุณ

บริการชำระเงินใด ๆ ที่เป็นส่วนตัวสำหรับคุณ คนอื่นไม่ควรจะใช้มันได้ ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการแบบชำระเงินของคุณ อย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

ในขณะที่ใช้แอพนี้ ให้รักษาอุปกรณ์ หมายเลขบัญชีที่เกี่ยวข้อง และรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ครอบครัว เพื่อน หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (โดยเฉพาะผู้เยาว์) ใช้ข้อมูลประจำตัวและรหัสการชำระเงินของคุณเพื่อซื้อหรือชำระค่าสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลนี้

10. นโยบายข้อเสนอแนะและการส่ง

หากคุณส่งความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะถึงเรา คุณยอมรับว่าเราสามารถใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือใช้สิ่งเหล่านั้นตามที่เรากำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่เสนอค่าตอบแทนใดๆ ให้กับคุณ เราไม่สละสิทธิ์ในการใช้ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่ KS OS รู้จักหรือพัฒนาโดยก่อนหน้านี้ หรือข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะที่คล้ายกันหรือที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่คุณ นโยบายข้อเสนอแนะและการส่งของเราเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลง

11. การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน

คุณอาจได้รับการแจ้งเตือน ข้อความ การแจ้งเตือน อีเมล และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ในระหว่างการใช้บริการ KS OS คุณตกลงที่จะรับการสื่อสารเหล่านี้ คุณสามารถใช้ "การตั้งค่าบัญชี" เพื่อควบคุมการสื่อสารส่วนใหญ่จาก KS OS Services เราอาจจำเป็นต้องส่งการสื่อสารบางอย่างถึงคุณ เช่น การแจ้งเตือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ การแจ้งเตือน ข้อตกลง การเปิดเผยข้อมูล หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เราส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการสื่อสารทางกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

12. บริการของบุคคลที่สาม

ในบรรดาบริการ KS OS นั้น บริการชำระเงินออนไลน์นั้นให้บริการโดยบุคคลที่สาม และ KS OS จะยอมรับเฉพาะข้อมูลคำสั่งซื้อที่ส่งกลับโดยบุคคลที่สามดังกล่าวเท่านั้น ข้อมูลการสั่งซื้อดังกล่าวสอดคล้องกับของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.

หากเทคโนโลยีอนุญาต คุณสามารถเลือกถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สาม เช่น Strava, Google Fit หรือ Apple Health คุณสามารถแบ่งปันบันทึกการฝึกอบรมของคุณกับแอปโซเชียลอื่นๆ บนโทรศัพท์ของคุณ เช่น Mail

ในกรณีที่คุณทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้อง KS OS ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าว ดังนั้น เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อตกลงระหว่างคุณกับบุคคลที่สามและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบ KS OS ไม่มีสิทธิ์หรือภาระผูกพันในการควบคุมหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดทำโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว . KS OS จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม และจะไม่รับรองเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดทำโดยบุคคลที่สามในบริการ KS OS หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของบุคคลที่สามและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม บุคคลที่สามอาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามผ่านบริการ KS OS จะถูกระงับโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และ KS OS จะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทดังกล่าว KS OS จะไม่ให้การสนับสนุนลูกค้าสำหรับซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีของบุคคลที่สาม หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

13. การเปลี่ยนแปลงบริการ KS OS

KS OS อาจเปลี่ยนแปลงหรือยุติฟังก์ชัน ส่วนประกอบ หรือเนื้อหาใดๆ ของบริการ KS OS ไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ KS OS จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการหยุดการทำงาน ส่วนประกอบ หรือเนื้อหาใดๆ ของบริการ KS OS เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเวลาและเนื้อหาของการอัปเดตซอฟต์แวร์: KS OS อาจส่งการแจ้งเตือนการอัปเดตซอฟต์แวร์ถึงคุณ และคุณสามารถเลือกดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่อัปเดตได้ ซอฟต์แวร์ที่อัปเดตอาจดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติโดย App Store ของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

14. การสิ้นสุด

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจระงับหรือยุติบัญชีของคุณหรือการใช้บริการ KS OS ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ หรือยุติข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนดำเนินการดังกล่าว

คุณสามารถปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกบัญชีของคุณในแอป KS OS หากข้อตกลงถูกยกเลิก หรือบริการ KS OS หรือบัญชีของคุณถูกระงับ สิ้นสุด หรือยุติ บทบัญญัติต่อไปนี้ของข้อตกลงจะยังคงมีผล: ส่วนที่ 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20 และ 21.

15. ข้อสงวนสิทธิ์

บริการ KS OS มีไว้เพื่อการใช้งานของคุณเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการใช้งานของบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่า KS OS และบริษัทในเครือ บุคคลที่สาม และผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ KS OS โดยไม่ได้รับอนุญาต

บริการ KS OS มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดข้างต้น เราสละการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือบริการ KS OS รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด และการรับประกันใด ๆ เกิดจากนิสัยการค้าขายหรือการดำเนินธุรกิจ

เราไม่รับประกันว่า KS OS Services จะตรงตามความต้องการของคุณ หรือจะไม่มีการหยุดชะงัก ความปลอดภัย หรือความล้มเหลวเกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ KS OS เราไม่รับประกันคุณภาพ ความถูกต้อง ความทันเวลา ความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความน่าเชื่อถือของบริการ KS OS หรือเนื้อหา KS OS ใด ๆ KS OS Services อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ตัวอย่างเช่น การอัปเดตแอปหรือซอฟต์แวร์อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับบริการ KS OS หรือทำให้แผนที่ใช้งานไม่ได้ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ การใช้บริการ KS OS ไม่ควรแทนที่วิจารณญาณและสามัญสำนึกที่ดีของคุณ

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่า KS OS จะไม่ให้คำแนะนำทางการแพทย์ผ่านบริการ KS OS เนื้อหาที่ให้ผ่านบริการ KS OS ไม่สามารถนำมาใช้และไม่ควรใช้เพื่อทดแทน (ก) คำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่น ๆ ของคุณ (ข) การไปพบแพทย์ของคุณ หรือการโทรและปรึกษาแพทย์ของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่น ๆ หรือ (ค) ข้อมูลที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โปรดติดต่อแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อรับการรักษา คุณไม่ควรเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์หรือขอคำแนะนำทางการแพทย์ล่าช้าเนื่องจากเนื้อหาใดๆ ของบริการ KS OS หรือใช้เนื้อหาใดๆ ของบริการ KS OS เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพของคุณ การเผยแพร่และรับเนื้อหาของเราทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านทางอินเทอร์เน็ต อีเมล หรือวิธีการอื่น ๆ จะไม่ก่อให้เกิดหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ นักบำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ กับผู้ป่วยระหว่างคุณและ KS OS

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่ากิจกรรมการออกกำลังกายของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการขี่จักรยาน วิ่ง หรือติดตามโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีให้ในบริการ KS OS) มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติและมีนัยสำคัญต่อการสูญเสียทรัพย์สิน การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือการเสียชีวิต คุณจะยอมรับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวโดยสมัครใจ แม้ว่าความเสี่ยงทั้งหมดหรือบางส่วนจะเกิดจากการกระทำ การละเว้น หรือการละเลย KS OS หรือผู้อื่นก็ตาม

16. การชดใช้ค่าเสียหาย

สำหรับการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การฟ้องร้อง การเรียกร้อง ข้อพิพาท การอุทธรณ์ หรือการสอบสวนใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ KS OS โดยบุคคลที่สาม หน่วยงานรัฐบาล หรือองค์กรอุตสาหกรรมตามการกระทำต่อไปนี้ของคุณ และความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล KS OS มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชยจากคุณ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ: (1) การเข้าถึงหรือใช้บริการ KS OS ของคุณ; (2) เนื้อหาของคุณ; (3) การละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดการรับประกันหรือข้อตกลงใด ๆ ของคุณ; หรือ (4) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันการเรียกร้องของบุคคลที่สาม (คุณต้องรับผิดชอบค่าชดเชย) ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องร่วมมือกับเราเพื่อทำการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

17. ข้อจำกัดความรับผิด

สำหรับความเสียหายโดยบังเอิญ พิเศษ การลงโทษหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อตกลงของคุณ หรือการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ KS OS รวมถึงการสูญเสียผลกำไร การสูญหายของข้อมูล การหยุดชะงักของบริการ ความเสียหายของคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของระบบ หรือค่าบริการทดแทน KS OS ซัพพลายเออร์หรือผู้ออกใบอนุญาต และฝ่ายอื่นใดที่มีส่วนร่วมในการสร้าง การผลิต หรือการส่งมอบบริการ KS OS จะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่า KS OS เคยได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือไม่ แม้ว่าข้อกำหนดการเยียวยาที่จำกัดที่มีอยู่ในที่นี้จะถือว่าล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่จำเป็นก็ตาม

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดทั้งหมดของ KS OS ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง หรือการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการ KS OS ของคุณจะเกินกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับ KS OS สำหรับการใช้บริการ KS OS

ข้อกำหนดการยกเว้นและข้อจำกัดความเสียหายที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นพื้นฐานพื้นฐานสำหรับ KS OS ในการทำข้อตกลงกับคุณ

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

18. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ความถูกต้องและการตีความของข้อตกลงจะอยู่ภายใต้กฎหมายของแผ่นดินใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน หากไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ ให้ใช้แนวปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศและ/หรือแนวปฏิบัติทางการค้าทั่วไป

ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามในเขตหลงกัง เทศบาลเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

ทั้งผู้ใช้และ KS OS ต่างเห็นพ้องกันว่าข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะได้รับการตัดสินผ่านการเจรจา หากการเจรจาล้มเหลว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจส่งข้อพิพาทดังกล่าวไปยังศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเซินเจิ้นเพื่อดำเนินการอนุญาโตตุลาการ

19. บทบัญญัติทั่วไป

เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะทำการแก้ไขข้อตกลงที่สำคัญ และให้โอกาสคุณในการดูข้อกำหนดที่แก้ไข จากนั้น คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ KS OS Services ต่อไปหรือไม่ โดยการใช้บริการ KS OS ต่อไปหลังจากที่มีการเผยแพร่การแก้ไข คุณจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไขแล้ว

หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงได้รับการประกาศว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีเขตอำนาจไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาต และบทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์

การแจ้งเตือนหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่จัดทำโดย KS OS ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงการแจ้งเตือนหรือการสื่อสารเกี่ยวกับการแก้ไขข้อตกลง จะต้อง: (1) จัดส่งทางอีเมล; หรือ (2) ได้รับการเผยแพร่บน KS OS การแจ้งเตือนใด ๆ ที่ส่งทางอีเมลจะถือว่าให้บริการในวันที่ได้รับอีเมล

ความล้มเหลวของ KS OS ในการใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว การสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ถือว่ามีผลเว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของ KS OS เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในส่วนนี้ การใช้การแก้ไขใดๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงหรือที่อื่นใด

20. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ให้ยึดข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นหลัก

21. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลง โปรดติดต่อเรา

อีเมล: service@kieslect.com

บริษัท เซี่ยงไฮ้คีสเล็คเทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่: อาคาร 4, 1588 ถนน Xinyang, พื้นที่ใหม่ Lingang, เขตการค้าเสรีนำร่องของจีน (เซี่ยงไฮ้)

รหัสไปรษณีย์: 201306

Kieslect สมาร์ทวอทช์

คุณภาพที่เหนือกว่าและคุ้มค่าที่สุดผ่าน
เทคโนโลยีที่ดีกว่า

บ้าน ร้านค้า 0 รถเข็น 0 สิ่งที่ปรารถนา บัญชี


ตะกร้าสินค้า (0)

ไม่มีสินค้าในตะกร้า ไม่มีสินค้าในตะกร้า