Gwarancja Kieslect i zasady zwrotów

Gwarancja sklepu Kieslect: Niniejsza polityka obejmuje wyłącznie produkty zakupione w oficjalnym sklepie internetowym Kieslect. Aby zagwarantować autentyczność i ochronę gwarancyjną produktu Kieslect, zdecydowanie zalecamy dokonywanie zakupów na naszej oficjalnej platformie internetowej.

Dwuletnia ograniczona gwarancja na produkt: 

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do Produktów sprzedawanych klientom za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego Kieslect.

 Gwarancja: Niniejsza dwuletnia ograniczona gwarancja konsumencka („Gwarancja”) jest wydawana przez firmę Shanghai Kieslect Technology Company Limited.

 Gwarancja: Niniejsza Gwarancja, wydana przez Kieslect konsumentowi („Konsument” lub „Ty”), dotyczy osób fizycznych lub podmiotów, które kupują nowe, kwalifikujące się urządzenie bezpośrednio w oficjalnym sklepie internetowym Kieslect. Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna i przysługuje wyłącznie pierwotnemu nabywcy.

Urządzenia objęte:

Nowe, fizyczne urządzenia sprzętowe Kieslect („Urządzenie”) są objęte niniejszą gwarancją, jeśli znajdują się w oryginalnym opakowaniu lub są wymieniane w ramach sprzedaży online lub procesu konfiguracji Produktu. Rejestracja produktu nie jest warunkiem wstępnym skorzystania z gwarancji, chociaż pełna funkcjonalność niektórych Produktów Kieslect może wymagać połączenia z kontem internetowym Kieslect.

Gwarantowana funkcjonalność: 

Firma Kieslect gwarantuje, że Urządzenie będzie działać zasadniczo zgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub dołączoną dokumentacją („Gwarantowana funkcjonalność”) przez dwa (2) lata od pierwotnej daty zakupu („Okres gwarancji”). Jeżeli Urządzenie wymaga oprogramowania lub usług Kieslect do osiągnięcia Gwarantowanej Funkcjonalności, Kieslect zobowiązuje się do zapewnienia takiego wsparcia w Okresie Gwarancji, z zastrzeżeniem aktualizacji lub modyfikacji według naszego uznania, pod warunkiem, że Gwarantowana Funkcjonalność będzie utrzymana lub udoskonalona.

Wyłączenia: 

Wyłączenia: Niniejsza gwarancja jest ograniczona i nie ma zastosowania do:

(i) normalne zużycie;

(ii) wad lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (w tym używaniem produktu w wodzie żrącej), wypadkiem (w tym między innymi kolizją, pożarem, powodzią, trzęsieniem ziemi i rozlaniem żywności lub płynu), zaniedbaniem, nadużyciem, przeróbką, nietypowym stresem modyfikacja, niewłaściwa lub nieautoryzowana naprawa, instalacja, okablowanie lub testowanie, niewłaściwe przechowywanie, używanie z nieodpowiednimi urządzeniami, oprogramowaniem lub usługami;

(iii) użytkowanie niezgodne z dokumentacją;

(iv) uszkodzeń spowodowanych przez sprzęt obcy, z którym korzysta się z Urządzenia; (v) wykorzystanie komercyjne lub odsprzedaż;

(v) używane lub odsprzedawane Produkty;

(vi) wykorzystanie do celów medycznych, zdrowotnych lub leczniczych;

(vii) funkcje lub parametry wydajności dotyczące dowolnego oprogramowania lub usług wykraczające poza Gwarantowaną Funkcjonalność Urządzenia.

Dla jasności, niniejsza gwarancja nie obejmuje gwarancji dostępności, bezpieczeństwa danych aplikacji lub kont online, nieprzerwanego działania oprogramowania ani braku błędów. Jest ona nieważna w przypadku manipulacji przy Urządzeniu. Gwarancja nie obejmuje utraty danych ani szkód wtórnych lub przypadkowych. O ile nie określono inaczej, Kieslect nie oferuje żadnych innych gwarancji na Urządzenie lub podłączone oprogramowanie lub usługi. Dodatkowe warunki:

 Koszty wysyłki, opłaty za pakowanie prezentów i podatki nie podlegają zwrotowi.

 Klienci ponoszą wszelkie koszty wysyłki i ryzyko związane ze zwracanymi Produktami.

 Zwroty bez Kieslect RMA lub brakujących części mogą zostać odrzucone lub wiązać się z opłatą za uzupełnienie zapasów.

 Zwroty środków są realizowane w ciągu czterech tygodni od otrzymania.

Ograniczenie odpowiedzialności: W ramach niniejszej Gwarancji firma Kieslect nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, karne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, danych, korzystania z Urządzenia lub powiązanego sprzętu, koszty wymiany lub roszczenia stron trzecich.

Prawo rządowe:

 Niniejsza Ograniczona gwarancja podlega prawu chińskiemu. Przyznaje Ci określone prawa, ale możesz mieć także inne prawa, które różnią się w zależności od stanu. Należy pamiętać, że niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc te ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Środki zaradcze:

 Jedynym środkiem zaradczym dla Konsumenta w ramach niniejszej Gwarancji i wyłączną odpowiedzialnością firmy Kieslect jest naprawa lub wymiana wadliwego Urządzenia przez Kieslect albo aktualizacja oprogramowania lub usług, aby zapewnić działanie Urządzenia zgodnie z gwarancją. Wybór naprawy, wymiany lub aktualizacji oprogramowania zależy od uznania firmy Kieslect. Zamienniki mogą być nowe lub regenerowane. Jeżeli wymiana wadliwego Urządzenia zostanie uznana za nieuzasadnioną, Kieslect może zwrócić cenę zakupu.

Proces reklamacyjny:

 Aby skorzystać ze środków prawnych wynikających z niniejszej Gwarancji, Kieslect musi otrzymać roszczenie Konsumenta przed upływem Okresu Gwarancji. Konsument ma obowiązek uzyskać od firmy Kieslect autoryzację zwrotu materiału („RMA”) i zwrócić wadliwe Urządzenie w oryginalnym opakowaniu (lub opakowaniu o równoważnej ochronie) wraz z dowodem zakupu na adres podany przez Kieslect. Zgodnie z obowiązującym prawem do obsługi gwarancyjnej może być niezbędny dowód zakupu i dopełnienie wymogów rejestracyjnych. Konsument ponosi wszelkie koszty wysyłki do Kieslect. Wysyłając Urządzenie, Konsument wyraża zgodę na przeniesienie własności na Kieslect. Kieslect nie ma obowiązku zwrotu oryginalnego Urządzenia, a wymiana nie będzie obejmować danych Konsumenta. Naprawione lub wymienione Urządzenia są objęte gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu Gwarancji lub przez 90 dni od otrzymania, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Jeśli roszczenie zostanie uznane w ramach niniejszej Gwarancji, firma Kieslect pokryje koszty wysyłki zwrotnej. Produkty zwrócone bez ważnej reklamacji lub RMA mogą zostać odrzucone, zwrócone na koszt nadawcy lub zatrzymane do 30 dni do odbioru przed utylizacją, według uznania Kieslect.

Zapytania:

 W przypadku roszczeń gwarancyjnych lub w razie pytań skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Kieslect pod adresem store.kieslect.com.

Dom Sklep 0 Wózek 0 Lista życzeń Konto
Wózek sklepowy (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.